??

Overdracht aanmelden

  Registreer de overdracht door de onderstaande gegevens in te voeren.
Na registratie ontvangt u een e-mail met een link om de overdracht in te voeren.

 
Ziekenhuis
Naam behandelaar
Telefoon
E-mail adres
   
   
Ik bevestig dat ik de patiënt heb geïnformeerd over deze overdracht
en toestemming heb van de patiënt om persoonlijke gegevens te delen met MalnuCare.
De patiënt is geïnformeerd dat MalnuCare naar aanleiding van de overdacht contact zal opnemen.